مسابقات پنجم Mw3 ایران

مسابقات پنجم Mw3 ایران


اولین مسابقات اتوماتیک و آنلاین Mw3

با ذخیره نتایج بازیکنان و کلن ها در لیدربرد ایران

ویژگی های این مسابقات:

=>ربات داور برای همه مسابقات

=> آنتی چیت،اسکرین شات آفلاین و آپلودر حرفه ای

=> به همراه جوایز