FindMatch.IR - سایت مسابقات آنلاین

شبکه مسابقاتی ورزش های الکترونیک

این مسابقات در حال برگزاری است...
 ESP - MW CONSOLE MAJORS 1 (GF)
میزبان:

eSportsPLUS ™

پروفایل ESP - MW CONSOLE MAJORS 1 (GF)

به ESP - MW CONSOLE MAJORS 1 (GF) خوش آمدید. با استفاده از تب های پایین از اطلاعات مسابقات آگاه شوید

وضعیت ثبت نام: ثبت نام بسته است!


شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱/۱۵
این مسابقات در حال برگزاری است...

درباره مسابقات

گروه eSportsPLUS اولین و بزرگترین برگزارکننده مسابقات Call of Duty ایران برگزار میکند.

بازی: ModernWarfare - Gunfight
پلتفرم: CONSOLE
جایزه: مبالغ ورودی
ورودی: 60 هزارتومان (پرداخت اختیاری)
ساعت برگزاری: از 19 الی 22 (حدودی)
تاریخ بازی ها: پس از تکمیل ظرفیت (حدودی)
مشاوره و سوالات: @BravoSiX و 09334022617
کانال اطلاع رسانی: @ESP_OFFICIAL
فروشگاه CardTak.com حامی همیشگی مسابقات آنلاین ایران.


قوانین و استاندارد
قوانین عمومی(پایه) مسابقات:  

قوانین اختصاصی مسابقات:

لینک قوانین اختصاصی نسخه سیزن یک که همچنان مستعمل است:

http://s7.picofile.com/file/8392381450/ESP_CDL_Competitive_Rules_Release_1_0.pdf.html

 


برخی از مسابقات قوانین عمومی نیز دارند که تیم ها باید حتما هر دو را بخوانند!!


# ID نام تیم تیم تگ نام ادمین لیست اعضای انتخابی تاریخ ثبت نام
123  TeamEvEyEvEy ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۴
243  SplyceSplyC ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۴
355  SpetZSpetZ ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۴
452  OmegaGamiingOG ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۵
569  420company420 ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۵
671  CrayCray ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۶
773  iNSANeGAMERs//VG ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۶
8167  AshrarShar ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۱۱
975  DRDGAMERDRDZS ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۶
1059  IllusionalIG ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۱۶
11102  xtremetronnesxt ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۸/۱۲/۲۴
12145  Irancod2+CoD+ ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۶
13168  RISEROSE ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۱۱
14150  SmokingSnakesxS'Sx ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۹
1558  JSWJSW ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۷
16160  S1EYETEAM1EYE ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۸
1730  EzPzMixEPM ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۸
18161  B2B_B2B_ ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۸
19162  PUNISHER313ir313 ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۸
20154  SmokingSnakes2xSSx ]مشاهده بازیکنان۱۳۹۹/۱/۱۰

گروه 1
#نام تیمبردباختWMCتساویامتیاز
iNSANeGAMERs11505
420company10303
کاپیتان گروهOmegaGamiing10303
B2B01000
DRDGAMER01000
گروه 2
#نام تیمبردباختWMCتساویامتیاز
SmokingSnakes10303
EzPzMix10303
کاپیتان گروهSplyce10303
Irancod202000
Ashrar01000
گروه 3
#نام تیمبردباختWMCتساویامتیاز
Cray11303
SmokingSnakes210303
کاپیتان گروهTeamEvEy10303
S1EYETEAM01000
RISE01000
گروه 4
#نام تیمبردباختWMCتساویامتیاز
Illusional10303
PUNISHER31310303
کاپیتان گروهSpetZ10303
xtremetronnes02101
JSW01000

راهنمایی: با کلیک روی لیست زیر، زمان بندی را مشاهده کنید...
# وضعیت تیم اول Vs. تیم دوم داور تاریخ برگزاری ساعت

گروه 1

iNSANeGAMERs Vs. DRDGAMER3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
B2B Vs. 420company3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
B2B Vs. OmegaGamiingتعیین نشده!00:00
DRDGAMER Vs. OmegaGamiing3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
FinishediNSANeGAMERs Vs. B2B3XoRCi5T1399-01-1520:00
Finished420company Vs. DRDGAMER3XoRCi5T1399-01-1620:00
FinishediNSANeGAMERs Vs. OmegaGamiing3XoRCi5T1399-01-1720:00
iNSANeGAMERs Vs. 420company3XoRCi5T1399-01-1820:00
B2B Vs. DRDGAMER3XoRCi5T1399-01-1920:00
420company Vs. OmegaGamiing3XoRCi5T1399-01-2020:00

گروه 2

Irancod2 Vs. EzPzMix3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
SmokingSnakes Vs. Ashrar3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
SmokingSnakes Vs. Splyceتعیین نشده!00:00
EzPzMix Vs. Splyce3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
FinishedIrancod2 Vs. SmokingSnakes3XoRCi5T1399-01-1520:30
FinishedAshrar Vs. EzPzMix3XoRCi5T1399-01-1620:30
FinishedIrancod2 Vs. Splyce3XoRCi5T1399-01-1720:30
Irancod2 Vs. Ashrar3XoRCi5T1399-01-1820:30
SmokingSnakes Vs. EzPzMix3XoRCi5T1399-01-1920:30
Ashrar Vs. Splyce3XoRCi5T1399-01-2020:30

گروه 3

Cray Vs. RISE3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
S1EYETEAM Vs. SmokingSnakes23XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
S1EYETEAM Vs. TeamEvEyتعیین نشده!00:00
RISE Vs. TeamEvEy3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
FinishedCray Vs. S1EYETEAM3XoRCi5T1399-01-1521:00
FinishedSmokingSnakes2 Vs. RISE3XoRCi5T1399-01-1621:00
FinishedCray Vs. TeamEvEy3XoRCi5T1399-01-1721:00
Cray Vs. SmokingSnakes23XoRCi5T1399-01-1821:00
S1EYETEAM Vs. RISE3XoRCi5T1399-01-1921:00
SmokingSnakes2 Vs. TeamEvEy3XoRCi5T1399-01-2021:00

گروه 4

xtremetronnes Vs. PUNISHER3133XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
Illusional Vs. JSW3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
Illusional Vs. SpetZتعیین نشده!00:00
PUNISHER313 Vs. SpetZ3XoRCi5Tتعیین نشده!00:00
Finishedxtremetronnes Vs. Illusional3XoRCi5T1399-01-1521:30
FinishedJSW Vs. PUNISHER3133XoRCi5T1399-01-1621:30
Finishedxtremetronnes Vs. SpetZ3XoRCi5T1399-01-1721:30
xtremetronnes Vs. JSW3XoRCi5T1399-01-1821:30
Illusional Vs. PUNISHER3133XoRCi5T1399-01-1921:30
JSW Vs. SpetZ3XoRCi5T1399-01-2021:30
توجه: مدیر مسابقات هنوز وارد صفحه زمان بندی حذفی نشده است!
# مرحله وضعیت تیم اول Vs. تیم دوم داور تاریخ برگزاری ساعت
توجه: مدیر مسابقات هنوز وارد صفحه زمان بندی براکت بازنده ها نشده است!
# مرحله وضعیت تیم اول Vs. تیم دوم داور تاریخ برگزاری ساعت

# استریم تیم اول امتیاز Vs. امتیاز تیم دوم زمان شروع
Finished iNSANeGAMERs3 Vs. 0B2B1399/01/15-20:00
Finished Irancod20 Vs. 3SmokingSnakes1399/01/15-20:30
Finished Cray3 Vs. 0S1EYETEAM1399/01/15-21:00
Finished xtremetronnes1 Vs. 3Illusional1399/01/15-21:30
Finished 420company3 Vs. 0DRDGAMER1399/01/16-20:00
Finished Ashrar0 Vs. 3EzPzMix1399/01/16-20:30
Finished SmokingSnakes23 Vs. 0RISE1399/01/16-21:00
Finished JSW0 Vs. 3PUNISHER3131399/01/16-21:30
Finished iNSANeGAMERs2 Vs. 3OmegaGamiing1399/01/17-20:00
Finished Irancod20 Vs. 3Splyce1399/01/17-20:30
Finished Cray0 Vs. 3TeamEvEy1399/01/17-21:00
Finished xtremetronnes0 Vs. 3SpetZ1399/01/17-21:30

لیدربرد بازیکنان | لیدربرد کلن ها-تیم ها

این امتیازات ذخیره شده و بزودی در این صفحه نمایش داده میشود