× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.

پروفایل test_b_player_3

آمار بازیکن

بازی cod9 boII بازی Black Ops II

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2

بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن test_b_player_3 در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن test_b_player_3 در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی


مشخصات اکانت بازی ها

بازیکن test_b_player_3

test_b_player_3

  • بازیکن mw2 در کلن
    Test Btest_b_player_3 بازیکن کلن Test B

رزومه/درباره test_b_player_3