پروفایل shevase7en

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن shevase7en در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  16

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن shevase7en در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  7

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 8690

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 97

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 115

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.77
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 6140

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 84

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 109

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 0.7

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن shevase7en در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن shevase7en در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن shevase7en در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

shevase7en

بازیکن shevase7en

shevase7en

  • بازیکن mw3 در کلن
    ACEshevase7en بازیکن کلن ACE