پروفایل saliyari

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن saliyari در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  3

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن saliyari در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  9

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 17010

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 215

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 229

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.98
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 4980

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 84

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 75

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 0.91

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن saliyari در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن saliyari در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن saliyari در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

saliyari

بازیکن saliyari

saliyari

  • بازیکن mw3 در کلن
    ACEsaliyari بازیکن کلن ACE