پروفایل TiT4N

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن TiT4N در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  11

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن TiT4N در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  11

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 11230

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 133

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 122

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.81
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 4580

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 70

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 57

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.05

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن TiT4N در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن TiT4N در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن TiT4N در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

TiT4N

بازیکن TiT4N

TiT4N

  • بازیکن mw3 در کلن
    ACETiT4N بازیکن کلن ACE