پروفایل SurvivoR

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن SurvivoR در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  8

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن SurvivoR در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  32

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 13460

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 163

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 176

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.94
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 1740

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 30

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 28

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.18

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن SurvivoR در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن SurvivoR در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن SurvivoR در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

SurvivoR

بازیکن SurvivoR

SurvivoR

  • بازیکن mw3 در کلن
    THE ONESurvivoR بازیکن کلن THE ONE