پروفایل REZASRN

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن REZASRN در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  18

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن REZASRN در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  46

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 6780

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 81

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 105

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.39
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 1040

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 18

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 27

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 0.44

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن REZASRN در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن REZASRN در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن REZASRN در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

REZASRN

بازیکن REZASRN

REZASRN