پروفایل PooriaNZ

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن PooriaNZ در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  12

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن PooriaNZ در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  52

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 10560

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 99

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 207

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.47
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 740

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 12

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 26

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 0.19

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن PooriaNZ در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن PooriaNZ در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن PooriaNZ در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

PooriaNZ

بازیکن PooriaNZ

PooriaNZ