پروفایل L1o1VER

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن L1o1VER در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  10

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن L1o1VER در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  13

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 11660

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 159

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 123

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 1.26
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 4250

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 73

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 46

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.74

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن L1o1VER در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن L1o1VER در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن L1o1VER در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

L1o1VER

بازیکن L1o1VER

L1o1VER

  • بازیکن mw3 در کلن
    THE ONEL1o1VER بازیکن کلن THE ONE