پروفایل KeRat00S

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن KeRat00S در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  21

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن KeRat00S در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  16

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 6500

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 69

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 77

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.58
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 4010

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 65

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 60

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.17

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن KeRat00S در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن KeRat00S در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن KeRat00S در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

KeRat00S

بازیکن KeRat00S

KeRat00S