پروفایل FEAR

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن FEAR در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  13

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن FEAR در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  42

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 9500

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 118

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 134

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.84
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 1230

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 19

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 35

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 0.35

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن FEAR در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن FEAR در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن FEAR در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

FEAR

بازیکن FEAR

FEAR

  • بازیکن mw3 در کلن
    KINGFEAR بازیکن کلن KING