پروفایل F15

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن F15 در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  47

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن F15 در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  37

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 0

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 0

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 0

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 1570

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 25

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 19

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.02

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن F15 در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن F15 در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن F15 در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

F15

بازیکن F15

F15

  • بازیکن mw3 در کلن
    FKF15 بازیکن کلن FK