پروفایل ErroR404NotFound

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن ErroR404NotFound در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  14

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن ErroR404NotFound در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  5

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 8820

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 96

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 75

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.82
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 7210

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 119

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 103

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.42

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن ErroR404NotFound در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن ErroR404NotFound در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن ErroR404NotFound در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

ErroR404NotFound

بازیکن ErroR404NotFound

ErroR404NotFound