پروفایل DeLsTeR

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن DeLsTeR در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  17

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن DeLsTeR در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  12

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 6970

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 79

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 56

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 1.41
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 4320

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 56

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 30

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.47

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن DeLsTeR در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن DeLsTeR در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن DeLsTeR در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

DeLsTeR

بازیکن DeLsTeR

DeLsTeR

  • بازیکن mw3 در کلن
    THE ONEDeLsTeR بازیکن کلن THE ONE