پروفایل BlueTiger

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن BlueTiger در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  32

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن BlueTiger در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  18

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 3400

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 46

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 101

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 0.46
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 3260

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 52

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 66

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 0.69

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن BlueTiger در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن BlueTiger در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن BlueTiger در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

BlueTiger

بازیکن BlueTiger

BlueTiger