پروفایل 560

آمار بازیکن

بازی cod8 mw3 بازی Modern Warfare 3
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 560 در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد All Mods ایران:  20

رتبه لیدربرد ایران مد SD بازیکن 560 در بازی Modern warfare 3  رتبه در لیدربرد S&D ایران:  23

امتیاز همه مدهای بازی mw3  امتیاز همه مدها: 6520

تعداد kill همه مدها بازی mw3  تعداد Kill همه مدها: 79

تعداد death همه مدها بازی mw3  تعداد Death همه مدها: 22

دقت بازیکن در همه مدها بازی mw3  دقت بازیکن همه مدها: 1.8
امتیاز مد SD بازی mw3  امتیاز مد SD: 2450

امتیاز مد SD بازی mw3  Kill مد SD: 43

امتیاز مد SD بازی mw3  Death مد SD: 24

امتیاز مد SD بازی mw3  دقت بازیکن مد SD: 1.73

بازی cod6 mw2 بازی Modern Warfare 2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 560 در بازی Modern warfare 2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی Dota2 بازی Dota2
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 560 در بازی Dota2  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...


بازی csgo بازی CS:global Offensive
رتبه لیدربرد ایران بازیکن 560 در بازی csgo  رتبه در لیدربرد ایران:  هنوز مسابقات برگزار نشده است...

اطلاعات عمومی

معروف به

560

بازیکن 560

560

  • بازیکن mw3 در کلن
    THE ONE560 بازیکن کلن THE ONE