قوانین مسابقات Cod:Modern Warfare 2019

قوانین مسابقات Mw2019GunFight

قوانین مسابقات کال آف دیوتی مدرن وارفار گروه EsportPlus
نوشته شده توسط Coordinator

مود مجاز : GunFight 

تعداد نفرات مجاز در هر مسابقه : 4 نفر ( 2 نفر از هر تیم )

قوانین اصلی ( باقی قوانین به صورت پیش فرض )

 • Time Limit : 40 Seconds
 • Round Win Limit : 6 Rounds
 • Max Health : 100-Normal
 • Health Regenaration : None
 • Number Of Lives : 1 Life

نقشه های مجاز :

 • KING
 • PINE
 • DOCKS
 • HILL
 • SPEEDBALL
 • STACK
 • GULAG SHOWERS

نحوه انتخاب نقشه برای هر تیم به صورت Pick&Ban  انجام خواهد شد و نقشه راند سوم اخرین مپ Pick&Ban خواهد بود.

نحوه Pick&Ban :

 • Ban ( تیم اول )
 • Ban ( تیم دوم )
 • Pick ( تیم اول )
 • Pick ( تیم دوم )
 • Ban ( تیم اول )
 • Ban ( تیم دوم )

پ.ن : آخرین نقشه باقی مانده Pick&Ban  به عنوان نقشه سوم انتخاب خواهد شد ( در صورتی که بازی 1-1 شود به نقشه 3 خواهد رفت )