قوانین مسابقات Dota2

قوانین تورنمنت Dota2 کشوری دوتا2مچ

قوانین مسابقات dota2 دوتا2متچ
نوشته شده توسط Coordinator

قوانین این مسابقات توسط گروه Dota2Match(دوتا2متچ) ایجاد شده است.

بندهای قوانین

 1. تنظیمات بازی
 2. زمانبندی مسابقات
 3. تغییر زمان بازی ها
 4. جدول بندی و بازی های آنلاین
 5. امتیاز بندی
 6. بازیکنان جایگزین
 7. دیسکانکت شدن از بازی
 8. تقلب، بی احترامی و ترولینگ
 9. باگ و تغییرات تکمیلی
 1. تنظيمات بازي

مود اجرای بازی در تمامی بازی ها captains mode خواهد بود.

سرور بازی ها Luxembourg خواهد بود.

1-1 تبصره:

درصورت توافق هر دو تیم مسابقه دهنده، امکان تغییر سرور بازی وجود دارد.

 1. زمانبندي مسابقات

زمان شروع بازی ها در سایت WWW.DOTA2MATCH.IR ثبت و اعلام میشود.

مدت زمان استراحت بين دو بازي حداکثر 10 دقيقه ميباشد.

 1. تغيير زمان بازي ها

lobby راس ساعت مشخص شده ساخته ميشوند و پسورد لابي به ليدر هاي 2 تيم گفته ميشود.

حداکثر مدت زمان مجاز براي تاخير تيم ها 20 دقيقه است؛ به اين صورت که در 10 دقيقه اول، حداقل 2 بازيکن تيم بايستي در لابي حاضر باشند که در اين صورت 10 دقيقه وقت براي تيم تمديد ميشود و در غير اينصورت باخت براي تيم منظور ميشود.

اگر تيمي در 20 دقيقه زمان مجاز، به طور کامل در لابي حضور نداشته باشند، نتيجه ي آن بازي برد به نفع تيم مقابل خواهد بود.

تغيير زمان شروع بازي ها با توافق ليدرهاي هر دو تيم حداکثر 1 ساعت ميباشد ؛ و ميبايست حداقل از 2 ساعت قبل از شروع بازي به اطلاع ادمين مسابقات برسد.

تبصره 3-1: تغییر روز بازی ها امکان پذیر نیست و لیدر دو تیم تنها میتوانند پیشنهاد بدهند. تقبل یا رد به عهده برگزارکننده است.

اگر پليرهاي هر دوتيم ناکامل باشند و بازي بيش از 30 دقيقه به تاخير بيفتد براي هر دو تيم باخت منظور ميشود.

 1. جدول بندی و بازی های آنلاین

در بازي هاي گروهي، تيم ها به صورت BO3 با يکديگر به رقابت ميپردازند.

در بازيهاي گروهي هر تيم يکبار در سمت radiant خواهد بود و پيک اول را انجام خواهد داد.

تبصره 4-1: در بازی سوم به صورت shuffle پیک اول و side انتخاب میشود)

در بازيهاي گروهي 8  تیم حذف خواهند شد و 8 تیم به مرحله ی playoff صعود خواهند کرد.

در دور اول مرحله playoff هشت تیم به صورت دو به دو (تیم اول گروه A با تیم دوم گروه B و …) یک بازی BO3 انجام خواهند داد تا تیم هایی که به upper bracket و lower bracket  راه پیدا میکنند مشخص شوند.

بازي هاي upper bracket به صورت BO3 خواهد بود و در صورت باخت تيم به lower bracket خواهد رفت.

بازي هاي lower bracket به صورت BO3 خواهد بود و در صورت باخت، تیم حذف میشود.

در بازيهاي upper/lower bracket نيز هر تيم يکبار در سمت radiant قرار ميگيرد و پيک اول را انجام ميدهد و در بازي سوم نيز انتخاب سمت زمين و همچنين پيک اول به صورت random خواهد بود.

 1. امتياز بندي

امتياز تيم ها در بخش گروهي با توجه به بردهاي آنها افزايش خواهد يافت؛ به اين صورت که هر برد یک امتیاز و هر باخت صفر امتیاز را به همراه دارد.

 1. بازيکنان جايگزين (stand-ins)

تعداد مجاز بازیکنان stand-ins تنها یک نفر است. تیم ها ملزم به حضور با 5 نفر کامل در ابتدای بازی هستند و بازی بدون 5 نفر کامل شروع نمیشود و شامل قوانین عدم حضور در ساعت مقرر خواهد شد.

تبصره 6-1: دیسکانکت شدن بعد از شروع بازی از دامنه بند فوق خارج است و به بند 7 قوانین مربوط میشود.

تبصره 6-2: استفاده از چند stand-ins مجاز نیست.

تبصره 6-3: جایزگینی بازیکن تنها تا 30 دقیقه قبل از شروع بازی امکان پذیر است.

تبصره 6-3-1: جایزگین کردن بازیکنان تنها قبل از بازی (هماهنگ با تبصره 6-3) امکان پذیر است و نه در حین بازی.

تبصره 6-3-2: بازیکن جایگزین بایستی در آخر اسم خود تگ stand-ins داشته باشد. درصورتی که چنین نباشد به منزله قصد فریب خواهد بود و نتیجه باخت برای تیم خاطی ثبت میشود و این تیم، از مسابقات حذف میگردد.

شما در حال مطالعه قوانین مسابقات Dota2 کشوری هستید که توسط گروه دوتا2متچ گردآوری شده است.

 1. ديسکانکت شدن از بازي

درصورتی که بازیکنی از تیم حاضر در بازی دیسکانکت شود، بازی نگه داشته (pause) میشود تا بازیکن ریکانکت شود.

تبصره 7-1: زمان تعیین شده برای نگه داشتن بازی در حالت pause، تنها 10 دقیقه است. پس از 10 دقیقه بازی الزاما ادامه پیدا خواهد کرد.

تبصره 7-2: اگر از هر دو تیم بازیکنی دیسکانکت شود، بازی در حالت pause قرار میگیرد اما از زمان تعیین شده 10 دقیقه محاسبه زمانی کسر نمیشود تا لحظه ای که یکی از بازیکنان هر تیم به بازی ریکانکت شود.

تبصره 7-3: اگر همه بازیکنان تیمی دیسکانکت شوند، تیم مقابل ملزم به قرار دادن بازی در حالت pause میباشد مادامی که یک پلیر به بازی ریکانکت کند و سپس از زمان 10 دقیقه محاسبات انجام خواهد شد.

تبصره 7-3-1: برگزارکنندگان موظف هستند تا علت دیسکانکت شدن همگی بازیکنان را بررسی کنند، درصورتی که پاسخی دریافت نکردند اختیار تصمیم گیری (به ای شکل) با داور و سپس تأییدیه با برگزارکننده است.

درصورتی که هرگونه مشکلی از طرف سرور بازی ها در Steam رخ دهد، بازی از آخرین save ادامه پیدا خواهد کرد. save بازی خودکار انجام میشود.

تبصره 7-4: درصورتی که به هر دلیلی save انجام نشده باشد، بازی از ابتدا ساخته میشود. (RMK).

تبصره 7-4-1: بازی دوباره ساخته شده بایستی با همان پیک و لاین آپ ها باشد تا لحظه ای که اولین دسته creep ها به هم برسند و یا first blood انجام بشود.

مجدد برگزار شدن (RMK) مادامی ممکن است که اولین دسته creep ها به هم نرسیده باشند و first blood انجام نگرفته باشد.

تبصره 7-5: مورد بالا مختص بازیکنان است؛ داور در هر لحظه میتواند با ذکر دلیل منطقی به برگزار کننده، بازی را RMK اعلام کند. تشخیص منطقی بودن یا نبود این مورد مستقیما به برگزارکننده بستگی دارد.

اگر دیسکانکت شدن بازیکنان یک تیم به 3 نفر برسد و کسی ریکانکت نشود، پس از گذشت 10 دقیقه زمان تعیین شده، در صورت وجود برتری نسبی، باخت تیم مذکور ثبت و نتیجه برد را برای تیم مقابل ثبت میگردد.

تبصره 7-6: برتری نسبی، شامل حداقل اختلاف 10 کیل و 2 تاور است که امری قطعی از بُعد انجام است و به صلاح دید داور ارتباطی ندارد.

 1. تقلب، بي احترامي، ترولينگ

به جز شخص لیدر تیم، هیچ بازیکنی حق ارسال پیام عمومی در بازی (all chat) را ندارد. درصورت اقدام به این امر، در مرتبه اول تیم خاطی اخطار دریافت میکند و در مرتبه دوم منجر به ثبت نتیجه باخت برای این تیم در بازی مذکور میشود. داور مختار است که تیم را از مسابقات حذف بکند یا نکند.

لیدر تیم باید از قبل مشخص شده باشد، اگر به هردلیلی لیدر در بازی حضور نداشت، تنها یک نفر از تیم حق ارسال پیام عمومی (all chat) را دارا است. در صورتی که هریک از دیگر بازیکنان تیم نیز پیام عمومی (all chat) بفرستند در مرتبه اول تیم خاطی اخطار دریافت میکند و در مرتبه دوم منجر به ثبت نتیجه باخت برای این تیم در بازی مذکور خواهد شد. داور مختار است که تیم را از مسابقات حذف بکند یا نکند.

اسپم کردن در مسابقات به ای نحو و ای شکل، از طرف هرکس حتی لیدرمسابقات ممنوع است. درصورت انجام این امر، تیم خاطی در مرتبه اول اخطار دریافت کرده و در مرتبه دوم، منجر به ثبت نتیجه باخت برای این تیم در بازی مذکور خواهد شد. داور مختار است که تیم را از مسابقات حذف بکند یا نکند.

تبصره 8-1: تشخیص حد اسپم یک امر نسبی است و به داور مسابقه مذکور سپرده شده است.

اگر بازیکن تیمی در هنگام بازی، اقدام به تحریک تیم مقابل کند (به ای نحو و ای شکل)، بدون هیچ اقمازی نتیجه باخت برای این تیم در بازی مذکور ثبت خواهد شد. داور مختار است که تیم را از مسابقات حذف بکند یا نکند.

تبصره 8-2: تشخیص حد تحریک آمیزی یک امر نسبی است و به داور مسابقه مذکور سپرده شده است.

 1. باگ و تغییرات تکمیلی

حضور در مسابقات به منزله تقبل تمامی موارد فوق، اطمینان به سیستم قدرتمند دوتا2مچ و احترام و اعتماد به داور و برگزار کننده است. لذا بازیکن با شرکت در مسابقات تمامی موارد ذکر شده در این سند و دیگر سند های مربوطه را پذیرفته است و هیچ اعتراض و بحثی بر سر این قوانین بعد از ثبت نام پذیرفته نیست.

9-1 تبصره: بازیکنان تا قبل از ثبت نام میتوانند پیشنهادات خود را مبنی بر تغییر قوانین ارائه دهند. درصورتی که قوانین مطابق استاندارد های شخصی بازیکنان نیست میتوانند از حضور در مسابقات کشوری خودداری کنند.

در صورت وجود هرگونه باگ در استیم، دوتا2 و دوتا 2 مچ (باگ یک حادثه پیش بینی نشده است)، رأی و تشخیص نهایی با داور مسابقات در رده اول و سپس تأیید یا رد و بازبررسی آن با برگزار کننده مسابقات است.

قوانین تنها تا قبل از استارت بازی قابل تغییراند. هرگونه تغییر در پس از انجام مسابقه قابل پیگیری توسط برگزار کننده لیگ خواهد بود و متشاکی حق درخواست بررسی مجدد دارد.

قوانین ذکر شده در هر تاریخی قابل تغییر و بازنگردی توسط برگزار کننده است. هیچ کدام از قوانین در هنگام برگزاری صرفه یک مسابقه قابل تغییر نیست.

حذف یک تیم از مسابقات بعد از درخواست داور، ملزم به تأیید برگزار کننده است.

انجام هر عمل خطا در قبل یا بعد از مسابقات یا در هنگام بازی 2 تیم غیر، جزو خطاهای زمان بازی شخصی محسوب نمیشود و برگزار کننده مستقیما به پرونده خطا رسیدگی خواهد کرد. اتخاذ تصمیم اول و ثانی با برگزار کننده است و هیچ بازنگردی ای در این جریان وارد نیست.

تبصره 9-2: خطاهای خارج از گود، قوانین معینی ندارند و مطابق تشخیص برگزار کننده برخورد لازم صورت میپذیرد.

هرگونه تلاش برای فریب سیستم، به ای نحو و ای شکل موجب حذف از مسابقات میشود.

تبصره 9-3: مواردی که مجازات آنها ذکر شده است شامل بند فوق نمیشوند.

هرکدام از موارد قوانین در این سند که دارای بند و جمله «مجازات» نیستند، امر تصمیم گیری و یا اقدام (درصورت نیاز) را به داور بازی/برگزار کننده سپرده اند.

این قوانین توسط گروه dota2match (دوتا2متچ) گردآوری و تنظیم شده است و در صورت داشتن هرگونه سوال، از طریق وبسایت ایشان یا نحوه ارتباط با ایشان در صفحه مسابقات در سایت فایندمتچ، ارتبط برقرار کنید