× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.

لیدربرد ایران

لیدربرد کلن های BOII
تیم رتبه امتیاز
لیدربرد بازیکنان BOII
بازیکن رتبه امتیاز
لیدربرد کلن های Mw3
تیم رتبه امتیاز

THExONE

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE ONE1 16

THEMaSTeRs

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE MaSTeRs TEAM2 15

TEHRAN

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن TEHRAN3 13

ACEClan

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن ACE4 11

parsteam

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن PaRs TeaM5 7
لیدربرد بازیکنان Mw3
بازیکن رتبه امتیاز

Tesla

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Tesla1 10080

CHAVEZ

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن CHAVEZ2 9550

REZASRN

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن REZASRN3 8040

LOVER

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن LOVER4 7950

StaTiC

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن StaTiC5 7530