لیدربرد بازیکنان Mw2
بازیکن رتبه امتیاز برد
اطلاعاتی دریافت نشد...
لیدربرد کلن های Mw2
تیم رتبه امتیاز برد
اطلاعاتی دریافت نشد...
لیدربرد بازیکنان Mw3
بازیکن رتبه امتیاز

fRoXiiZ

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن fRoXiiZ1 8640

MB7

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن MB72 7980

Kivanc

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Kivanc3 7290

superstar

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن superstar4 7250

ErroR404NotFound

رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن ErroR404NotFound5 7210
لیدربرد کلن های Mw3
تیم رتبه امتیاز

masters

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن The MaSTeRs Team1 800

ReaL

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن ReaL PROFESSIONAL2 674

TEHRAN

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن TEHRAN3 640

THExONE

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE ONE4 620

CuL

رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن ACE5 480