× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.

پروفایل کلن Test B

 اطلاعات عمومی کلن

ارتباط با کلن :

برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: 1.1.1.1


برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.

کلن تگ: tstB

نام فارسی کلن: کلن آزمایشی ب

درباره ما:

برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.


قوانین:

برای توسعه سیستم ساخته شده و پاک میشود.عضویت در این کلن
مدیر کلن، ارسال درخواست عضویت را بسته است...

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.

آخرین نتایح و امتیازات

آمار testB در Cod9:BOII

نتیجه مسابقه آخر
5
امتیاز All Mods
5
امتیاز S&D
5
تعداد مسابقه
5
رتبه ایران
5
امتیاز کل
5

آمار testB در Cod8:Mw3

نتیجه مسابقه آخر
5
امتیاز All Mods
5
امتیاز S&D
5
تعداد مسابقه
5
رتبه ایران
5
امتیاز کل
5

آمار testB در Cod6:Mw2

نتیجه مسابقه آخر
5
امتیاز All Mods
5
امتیاز S&D
5
تعداد مسابقه
5
رتبه ایران
5
امتیاز کل
5

10 مسابقه آخر در Mw3
کلن 1 امتیاز Vs. امتیاز کلن 2 تاریخ
کلن 1 امتیاز Vs. امتیاز کلن 2 تاریخ
کلن 1 امتیاز Vs. امتیاز کلن 2 تاریخ

10 مسابقه آخر در Mw2
کلن 1 امتیاز Vs. امتیاز کلن 2 تاریخ
کلن 1 امتیاز Vs. امتیاز کلن 2 تاریخ
کلن 1 امتیاز Vs. امتیاز کلن 2 تاریخ

آرشیو مسابقات کلن

با برگزاری اولین تورنومنت صحیح ، این قسمت کامل میشود!