پروفایل کلن rycoاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

تلگرام: @rohollah


کمپرها به بهشت نمی‌روند!

کلن تگ: ryco

نام فارسی کلن: ریکو

درباره ما:

بوشهری ها!

قوانین و شیوه مدیریتی:

کل کل نداریم! بشین بازیتو بکن!

افتخارات:

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.