پروفایل کلن mixاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

09031909521


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: ts.mw2esport.ir:11


کلن تگ: MiX

نام فارسی کلن: میکس

درباره ما:

کلن با سابقه در mw2 ولی پلایر های قدیمی و با مهارت در mw3 mw1

قوانین و شیوه مدیریتی:

افتخارات:

چهار سال صابغه و حضور در لیگ های مختلف

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.