پروفایل کلن Apex Teamاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

Telegram:Sh3RLocK


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: gmland.ir


WE Are One

کلن تگ: Apex

نام فارسی کلن: ایپکس

درباره ما:

قوانین و شیوه مدیریتی:

افتخارات:

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.