پروفایل کلن WINGS GAMINGاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

TS2.IR:10001


کلن تگ: WING

نام فارسی کلن: وینگز

درباره ما:

قوانین و شیوه مدیریتی:

افتخارات:

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.