پروفایل کلن Sentinel

 


اطلاعات عمومی کلن


کلن تگ: STL

نام فارسی کلن: سنتینل

درباره ما:

ss


قوانین:


افتخارات:عضویت در این کلن
مدیر کلن، ارسال درخواست عضویت را بسته است...

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.