پروفایل کلن The.NumberS

 


اطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

لینک صفحه کلن نامبرس - تشکیل شده از نوامبر سال 2011

پایه گذار کلن :

https://steamcommunity.com/id/amirdj/


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: 77.81.104.143


Some Numbers Always Remain In The Minds

کلن تگ: ³²¹¬

نام فارسی کلن: نامبرس

درباره ما:

اولین کلن Mw3 ایران

پایه گذار: AmirDJ

  • برگزار کننده اولین مسابقات آنلاین Mw3(استیم) در ایران
  • همکاری با کلن IAC برای برگزاری دومین دوره مسابقات Mw3 استیم


قوانین:

احترام و شخصیت برای ما اهمیت بیشتری تا سطح بازی دارد.

شاد هستیم ، شوخی میکنیم اما شخصیت هیچ فردی را خراب نمیکنیم.


افتخارات:

codmw3.irوdiego91.ir و .....عضویت در این کلن


× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.