پروفایل کلن The.NumberSاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

دیسکورد:

https://discordapp.com/invite/a8AzeMV

پایه گذار کلن :

https://steamcommunity.com/id/amirdj/


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: https://discordapp.com/invite/a8AzeMV


وبسایت:   مشاهده وبسایت کلن


Some Numbers Always Remain In The Minds

کلن تگ: NuM

نام فارسی کلن: نامبرس

درباره ما:

پایه گذار: AmirDJ

  • برگزار کننده اولین مسابقات آنلاین Mw3(استیم) در ایران
  • همکاری با کلن IAC برای برگزاری دومین دوره مسابقات Mw3 استیم

قوانین و شیوه مدیریتی:

احترام و شخصیت برای ما اهمیت بیشتری تا سطح بازی دارد.

شاد هستیم ، شوخی میکنیم اما شخصیت هیچ فردی را خراب نمیکنیم.

افتخارات:

codmw3.irوdiego91.ir و .....

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.