پروفایل کلن MantiCoreاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

79.143.86.162:1024 (ts)


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: 79.143.86.162:1024


کلن تگ: TMC

نام فارسی کلن: TheMantiCore

درباره ما:

قوانین و شیوه مدیریتی:

َ

افتخارات:

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.