پروفایل کلن J0kE

 


اطلاعات عمومی کلن


کلن تگ: J0Ke

نام فارسی کلن: جوک

درباره ما:


قوانین:


افتخارات:عضویت در این کلن


× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.