پروفایل کلن IraniaN ThrouGh [F] BreakerSاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

آدرس تیم اسپیک : 185.85.211.86


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: 185.85.211.86


IraniaN ThrouGh FuckinG BreakerS

کلن تگ: ITFB

نام فارسی کلن: آی تی اف بی

درباره ما:

قوانین و شیوه مدیریتی:

افتخارات:

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.