پروفایل کلن IRANاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

WWW.GAMENETIRAN.IR


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: TS.GAMENETIRAN.IR


وبسایت:   مشاهده وبسایت کلن


WWW.GAMENETIRAN.IR

کلن تگ: IRAN

نام فارسی کلن: ایران

درباره ما:

کلن ایران در بازیهای سری Call Of Duty و Dota 2 فعالیت دارد

قوانین و شیوه مدیریتی:

ادب و احترام به اعضای کلن

افتخارات:

داشتن پلیرهای حرفه ای در گیم و با اخلاق

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.