پروفایل کلن Iranian Pro Shooter Clanاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

Telegram: • @MILAD_143 • @D35TR0Y3R


Dont Try This At Home

کلن تگ: IPSC

درباره ما:

D35TR0Y3R,NoName,MASTERx Mw3/Bo2/BF3.. شروع فعالیت: تیرماه 95 بیشتر از ۸ ماه با نام های دیگر فعال بوده است و به دلایلی در تیرماه اسم جدید جایگزین شده است. سابقه تمام اعضای کلن بیشتر از 2 سال است.

قوانین و شیوه مدیریتی:

هیچ گونه دیکتاتوری در کلن وجود ندارد. دارای فضای دوستانه و سعی بر این است که در اکثر مواقع به نظر تمام اعضا توجه شود 1. رعایت ادب و اخلاق 2. داشتن میکروفن در تیم اسپیک 3. تمام اعضا باید درتامین هزینه سرور و پرداخت در زمان تایین شده مشارکت داشته باشند.

افتخارات:

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.