پروفایل کلن DELTA FORCE

 


اطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

[email protected]


slow down

کلن تگ: DLTA

نام فارسی کلن: نیروی دلتا

درباره ما:

just for fun


قوانین:

نظم و هماهنگی


افتخارات:عضویت در این کلن


× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.