پروفایل کلن Legends of Tomorrowاطلاعات عمومی کلن


ارتباط با کلن :

[email protected]


آدرس تیم اسپیک یا دیسکورد: 79.175.181.6


وبسایت:   مشاهده وبسایت کلن


برد برد ما باخت باخت کلن های دیگر

کلن تگ: LT

نام فارسی کلن: لجند اوف تومارو

درباره ما:

کلن با ادب و خوب و زیبای جنوبی هرمزگان قوی و قدرتمند کلن ها

قوانین و شیوه مدیریتی:

ادب و تربیت

افتخارات:

Game

× توجه! صحت اطلاعات شخصی کلن ها،هیچ ارتباطی با سیستم مسابقات ندارد.