× در هنگام استفاده از سایت Findmatch.IR، از پراکسی استفاده نکنید که عملیات های شما در سایت خراب نشود.


سیستم مسابقات آنلاین


تمامی آنچه که برای برگزاری مسابقات آنلاین و لیدربرد نیاز دارید...

        

آخرین نقل و انتقالات


 • RiCHARD به کلن Rise Squad ملحق شد
 • RiCHARD به کلن Rise Squad ملحق شد
 • RiCHARD به کلن Rise Squad ملحق شد
 • RiCHARD به کلن Rise Squad ملحق شد
 • Fashist به کلن GAME NET IRAN ملحق شد
 • لیدربرد بازیکنان Modern Warfare 2
  بازیکن رتبه امتیاز
  اطلاعاتی دریافت نشد...
  لیدربرد کلن های Modern Warfare 2
  تیم رتبه امتیاز برد

  123KING

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Legends OF Tomorrow1 3

  Rise

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Rise Squad2 3

  THEMaSTeRs

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE MaSTeRs TEAM3 3

  razteam

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن RAZ - TEAM4 3

  BN087

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن 0875 3
  لیدربرد بازیکنان Modern Warfare 3
  بازیکن رتبه امتیاز

  Tesla

  رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن Tesla1 16780

  CHAVEZ

  رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن CHAVEZ2 16380

  PePeRoNy

  رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن PePeRoNy3 16300

  AlCoHoL

  رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن AlCoHoL4 13840

  ARROW

  رده بندی بازیکنان کال آف دیوتی - بازیکن ARROW5 12750
  لیدربرد کلن های Modern Warfare 3
  تیم رتبه امتیاز

  THEMaSTeRs

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE MaSTeRs TEAM1 26

  RSCLAN

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Squad2 22

  THExONE

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن THE ONE3 20

  TEHRAN

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن TEHRAN4 18

  ripclan

  رده بندی کلن های کال آف دیوتی - کلن Rest in Peace5 17

  لیدربرد بازیکنان Black Ops 2
  بازیکن رتبه امتیاز
  اطلاعاتی دریافت نشد...
  لیدربرد کلن های Black Ops 2
  تیم رتبه امتیاز برد